Gemeentelijke begraafplaats, Eerbeek, 2008  (afstudeerproject)

De gemeentelijke begraafplaats heeft voor de nabije toekomst onvoldoende gravencapaciteit en uitbreiding is noodzakelijk. Aangezien de begraafplaats grotendeels omsloten wordt door industrie is traditionele uitbreiding niet mogelijk. Tevens verstoort deze industrie de sacrale sfeer van de begraafplaats. De begraafplaats dient als het ware los gemaakt te worden van zijn omgeving. Dit wordt bereikt door het toevoegen van een uitvergroot stedelijk element. De lange paden zijn gericht op de natuurlijke omgeving. De kortere paden vormen een buffer ten opzichte van de omringende industrie.

In het ontwerp is o.a. rekening gehouden met religieuze overtuigingen en met de maatschappelijke wens, namelijk de persoonlijke invulling van de grafuiting. Hoewel in het ontwerp bovengronds wordt begraven, is de wijze van begraven traditioneel gehouden. Dit om de maatschappelijke acceptatie te verhogen. Door toevoegingen van zeer veel groen op de padenstructuur blijft het parkachtige karakter van de begraafplaats gewaarborgd.

plattegrond begraafplaats

 

 

begraafplaats-doorsnede begraafplaats-maquette-250x247