Masterplan begraafpark Zuylen, Breda, 2015 

De ontwerpopgave betreft het opstellen van een masterplan voor de (meerjarige) evolutie, herinrichting en beheersmatige aanpassingen van het begraafpark.

Het begraafpark Zuylen kent een lange en rijke historie. Dat is maar in beperkte mate af te lezen aan deze begraafplaats. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat de begraafplaats geen ontwerp kent. In de loop van bijna twee eeuwen is de begraafplaats gegroeid in verschillende blokken. Wisselende visies op de inrichting hebben geleid tot een zeer gedifferentieerd beeld. De begraafplaats heeft op zich goed gefunctioneerd maar mist een eigen identiteit en mist een leidraad om te werken aan de toekomst. Er is behoefte aan een masterplan zodat dit begraafpark met behoud van de bestaande goede dingen, in totaliteit aan kwaliteit kan winnen. Begraafplaatsen worden in het algemeen gekenmerkt door een groene en ingetogen sfeer met een duidelijk afscheiding van hun omgeving. Het semi-openbare karakter is daarbij een opvallend aspect. Gedurende de openingstijden zijn begraafplaatsen vrij toegankelijk. Toch hebben veel begraafplaatsen een sterk private sfeer en komen bezoekers vooral voor het begraven, cremeren of gedenken van dierbaren en bekenden. De potentiële betekenis van een begraafplaats als een bijzondere ontmoetings- en verblijfsplek en een groene long in de stad wordt nog weinig benut.

concept zuylenstructuur zuylenstructuur grafveldenzuylen plattegrond masterplan